Frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Frantiskanky.cz
Františkánky logo malé

Formace

KANDIDATURA

Kandidátky se seznamují se základy duchovního života. Účastní se některých společných úkonů komunity.

POSTULÁT

Postulantky se učí upevňovat svoji lidskou a citovou zralost a prakticky vést duchovní život.

NOVICIÁT

Novicky jsou uváděny do hlubšího duchovního a řeholního života. Seznamují se podrobněji s dějinami a posláním naší kongregace. Noviciát ukončí složením dočasných slibů.

JUNIORÁT

V juniorátu se sestry zapojují do běžného života ve společenství sester a prohlubují své duchovní a odborné vzdělání. Juniorát končí složením doživotních slibů,…

…ale STÁLÁ FORMACE trvá celý život.

Řeholní sestry každodenním plněním povinností usilují o poznání a plnění Boží vůle a tím následují Krista, který je cesta, pravda a život.

Kontaktujte nás

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
Grohova 10/18
602 00 Brno

telefon: 541 211 649, 538 711 100
fax: 541 240 553
email: sestry@frantiskanky.cz

© 2023 Františkánky | tvorba admiva