Frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Frantiskanky.cz
Františkánky logo malé

Historie

Kongregace byla založena v Brně 15. března 1886. Boží Prozřetelnost použila k založení kongregace tehdejšího brněnského biskupa Dr. Františka Saleského Bauera. Biskup Bauer chtěl vyhovět přání prezidenta Červeného kříže hraběte Felixe Vettera z Lilie, který požadoval řeholní sestry jako ošetřovatelky pro případ války. Biskup Bauer se obrátil do Prahy na Kongregaci Šedých sester a ta vyslala do Brna tři členky v čele se ctihodnou Matkou Bernardinou Hoškovou. Ta se po biskupu Bauerovi stala vlastní zakladatelkou kongregace.

Od počátku svého vzniku se kongregace věnovala službě nemocným v rodinách a nemocnicích. Podle původního záměru zakladatelů pak během 1. světové války působily ve vojenských lazaretech i přímo na bojišti v Polsku, Rusku a Itálii. Při založení byla kongregace vázána na spolek Červeného kříže. Po jeho zrušení roku 1920 se kongregace stala samostatnou.

Později kongregace rozšířila svou činnost o práce v mateřských školkách v Pozořicích a v Niederhollabrunu v Rakousku a službu ve vlastním sociálně zdravotním domově ve Velkém Újezdě. Sestry také vyučovaly ve dvou ošetřovatelských školách, které zřídily v Brně a v Jihlavě.

V době totalitního režimu (od roku 1957) bylo sestrám zakázáno pracovat v nemocnicích, proto sloužily v domovech důchodců a v ústavech pro mentálně postižené. Generální správa kongregace a mateřinec měly své sídlo od r. 1886 do roku 1958 v Brně. V roce 1958 se sestry na úřední příkaz musely přestěhovat do Lechovic u Znojma.
Po sametové revoluci se mohly opět vrátit do Brna. Po opravách byly postupně otevřeny: Církevní střední zdravotnická škola (od 1. 9. 1990), kostel Svaté Rodiny (1. 2. 1992). Dále byl zřízen Církevní domov mládeže Svaté Rodiny pro žákyně středních škol (od 1. 9. 1993). Nakonec byly opraveny budovy kláštera, kam se sestry přestěhovaly v roce 1994. V dalších letech pak sestry zřídily ještě dva domovy pro seniory, Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova a Domov sv. Anežky ve Velkém Újezdě u Moravských Budějovic.  Sestry působí také v dětské skupině v Předbořicích u Milevska.

Galerie

Kontaktujte nás

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
Grohova 10/18
602 00 Brno

telefon: 541 211 649, 538 711 100
fax: 541 240 553
email: sestry@frantiskanky.cz

© 2023 Františkánky | tvorba admiva