Frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Frantiskanky.cz
Františkánky logo malé

Společenství

Skrze svou radost, zrozenou z víry, přinášejí sestry na svět oheň Boží lásky.

Naše společenství usiluje o ducha Evangelia, ducha radostné lásky.

Jedině tak můžeme ovlivnit svět a přinést mu zprávu o Bohu a Božím Království.

Ve společenství směřujeme k tomu, abychom byly jedné mysli a jednoho srdce a byly spojeny svatým a důvěrným poutem pokoje a lásky. V tomto duchu se také scházíme u společné modlitby, u eucharistického a rodinného stolu.

Tak se učíme vytvářet společenství lidí obnovených v sesterské lásce, úctě a pokoji a tímto vydávat svědectví o Kristu.

Snažíme se, aby náš společný domov byl přístavem pokoje a vzájemné důvěry.

 

Galerie

Kontaktujte nás

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
Grohova 10/18
602 00 Brno

telefon: 541 211 649, 538 711 100
fax: 541 240 553
email: sestry@frantiskanky.cz

© 2023 Františkánky | tvorba admiva