Frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Frantiskanky.cz
Františkánky logo malé

Patříme Bohu, který je Láska!

Svatý František volal do světa, že Láska není milována. Zasvětily jsme tedy naše životy Lásce. V Lásce se učíme žít. Bohu, který je Láska, sloužíme modlitbou i péčí o bližní. Tak se stáváme viditelným znamením Lásky a pomáháme druhým i sobě navzájem naučit se skutečně milovat Boha, aby Boží Království bylo mezi námi.

 

Milosrdnou a obětavou láskou ve službě potřebným následujeme spolu se svatým Františkem chudého a ukřižovaného Krista.
Své modlitby, práce a utrpení obětujeme za posvěcení kněží a za kněžský a řeholní dorost. Tak se skrze kněze podílíme na záchraně duší.

Motto

„Hle, jak je dobré a milé, když sestry bydlí pospolu …

… Tam uděluje Hospodin požehnání a život navěky.“

(Srov. Žalm 133, 1. 4)

Kontaktujte nás

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
Grohova 10/18
602 00 Brno

telefon: 541 211 649, 538 711 100
fax: 541 240 553
email: sestry@frantiskanky.cz

© 2024 Františkánky | tvorba admiva