Frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Frantiskanky.cz
Františkánky logo malé

Život modlitby

„Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj.“ (sv. Matka Tereza)

V opravdové snaze žít duchovní život nacházíme sílu a odvahu přijímat vše, co nám náš Nebeský Otec během dne pošle. Opravdové darování sebe pak vede k větší lásce k radostnému následování Krista.

Lásku, radost a sílu ke službě čerpáme přijímáním svátostí, z modlitby, adorací a sesterského společenství. To, co získáváme tímto spojením s Kristem, pak po celý den přinášíme všem, se kterými se setkáme.

Kontaktujte nás

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
Grohova 10/18
602 00 Brno

telefon: 541 211 649, 538 711 100
fax: 541 240 553
email: sestry@frantiskanky.cz

© 2023 Františkánky | tvorba admiva