Frantiskanky.cz

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka
Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Frantiskanky.cz
Františkánky logo malé

Apoštolát

Milosrdnou a obětavou láskou ve službě potřebným následujeme spolu se svatým Františkem chudého a ukřižovaného Krista.

Jako řeholnice jsme povolány ke společenství se všemi lidmi. Náš řeholní život totiž neznamená oddělení se od světa, spíše naopak, jsme povolány k tomu, abychom svou činností svědčily o příchodu Božího Království.

Působíme především v charitativní oblasti. V současnosti se ale věnujeme také činnosti sociální, výchovné, vzdělávací, pastorační a misijní. Jinými slovy působíme tam, kde je to potřeba.

 

Kde se s námi můžete potkat nejčastěji?

Domov sv. Alžběty https://www.dosa.cz/

Domov sv. Anežky http://dsvanezky.cz/

Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. https://dumusvr.cz/

Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. https://grohova.cz/

Školka v Domově sv. Zdislavy https://rodinapredborice.cz/

Kontaktujte nás

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
Grohova 10/18
602 00 Brno

telefon: 541 211 649, 538 711 100
fax: 541 240 553
email: sestry@frantiskanky.cz

© 2024 Františkánky | tvorba admiva